Nieuwe EVO Tube niet voor 2017

Onze nieuwe EVO tube is het eerste product waarin het thermoplastisch polymeer AEROTHAN wordt gebruikt. Samen met BASF zijn we in staat geweest om de materiaal eigenschappen significant te verbeteren. Deze verbeteringen zullen de al behaalde voordelen nog sterker vergroten - dit voordeel willen we onze klanten niet onthouden.

Deze optimalisatie vereist significant kleinere toleranties in het productieproces, welke gestabiliseerd moeten worden tijdens de serie productie. We geloven dat de corresponderende parameters op korte termijn bereikt kunnen worden, maar toch is het op dit moment niet mogelijk om een definitieve termijn voor de start van de leveringen te bepalen. Daarom kunnen we de start van de markt introductie niet betrouwbaar bevestigen. Derhalve hebben we na zorgvuldige overweging van alle feiten besloten om de introductie van de geoptimaliseerde EVO tube uit te stellen tot het volgende seizoen. We hebben deze beslissing niet lichtvoetig genomen, maar hopen dat deze verklaring voor onze zakelijke relaties en de fietsindustrie in het algemeen duidelijkheid verschaft.