MISSIE EN DOELEN

De vier verantwoordelijkheidspijlers van Schwalbe weerspiegelen onze verplichting om milieuvriendelijker en bewuster te handelen.De Schwalbe CSR benadering

Voor ons betekent CSR het creëren van sociale, ecologische en economische meerwaarde - voor onszelf en voor toekomstige generaties.

CSR is een belangrijk element in ons systeem van ondernemingsbestuur en wordt in alle beslissingen meegenomen. We hanteren een holistische benadering als het gaat om betrokkenheid: we betrekken zowel onze toeleveringsketen als verschillende sociale aspecten met betrekking tot onze bedrijfslocaties en producten. Al onze acties worden geleid door zorgvuldig vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.

CSR in Schwalbe ondernemingsbestuur

Als familiebedrijf in de fietsindustrie is het zowel onze taak als onze plicht om de fiets maatschappelijk verantwoord en milieuvriendelijk te maken. Het is het doel van ons Corporate Social Responsibility (CSR) beleid om milieuvriendelijke, gezonde en emissievrije mobiliteit op de fiets te bevorderen.

Met onze CSR-activiteiten zetten we ons actief in voor een verantwoorde omgang met hulpbronnen. In deze context streven we naar een volledige circulaire economie, ondersteunen we diversiteit, gelijkheid en inclusie in ons bedrijf en stimuleren we eerlijke lonen en arbeidsomstandigheden in onze hele toeleveringsketen.

We evalueren regelmatig onze prestaties, stellen onszelf nieuwe ambitieuze doelen en ontwikkelen innovatieve benaderingen om de sociale en ecologische verantwoordelijkheid van ons bedrijf verder te versterken. Daarbij werken we nauw samen met interne en externe belangengroepen.

Met de vier verantwoordelijkheidspijlers van Schwalbe hebben we in ons CSR beleid vier strategische actiegebieden gedefinieerd: producten, het bedrijf, onze supply chain en sociaal (engagement). Deze actiegebieden zijn een integraal onderdeel van ons engagement, om ons succes op lange termijn te garanderen en meerwaarde te creëren voor al onze stakeholders.

Schwalbe's vier verantwoordelijkheidspijlers

Wij lopen voorop bij de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en als pioniers bij de invoering van innovatieve recyclingsystemen - bovendien nemen wij de verantwoordelijkheid voor de volgende generaties op ons. We proberen ook een positieve bijdrage te leveren en de negatieve impact in de up- en downstream waardeketens te minimaliseren.

Om ons CSR verder te ontwikkelen, hebben we onszelf ambitieuze doelen gesteld met betrekking tot de vier Schwalbe verantwoordelijkheidspijlers. Zo zorgen we ervoor dat we op lange termijn een positieve impact en wereldwijd succes kunnen bereiken.

Vier pijlers - doelen

Als pioniers op product- en CSR-niveau zijn wij ervan overtuigd dat CSR een continu transformatieproces is en dat het altijd beter kan. We werken voortdurend aan het bereiken van deze doelen en het ontwikkelen van nieuwe campagnes en initiatieven om positieve verandering te stimuleren.

Wij ondersteunen de SDG's van de VN

Schwalbe zet zich actief in om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties te helpen realiseren. In onze bedrijfsstrategie concentreren wij ons op de SDG's die het beste bij onze bedrijfsmissie en onze kerncompetenties passen. In essentie zijn dit SDG's 7, 8, 9, 12, 13 en 15.Internationale klimaatfinanciering / bijdrage

Schwalbe heeft voor het jaar 2022 emissiecertificaten voor de voor 2021 berekende emissies gekocht en daarmee waardevolle investeringen in klimaat- en ontwikkelingsprojecten in Indonesië en Vietnam gedaan. De aankoop van deze certificaten wordt niet verrekend met de emissie-inventaris van Schwalbe, maar draagt bij aan het behalen van de Nationally Determined Contributions (NDC's) in de betreffende landen. Dit zijn toezeggingen die landen doen om het klimaat te beschermen en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Il link è stato copiato con successo
Gebruik het ovunque tu voglia.