SAMENWERKING

Schwalbe heeft voor het jaar 2022 emissiecertificaten voor de voor 2021 berekende emissies gekocht en daarmee waardevolle investeringen in klimaat- en ontwikkelingsprojecten in Indonesië en Vietnam gedaan. De aankoop van deze certificaten wordt niet verrekend met de emissie-inventaris van Schwalbe, maar draagt bij aan het behalen van de Nationally Determined Contributions (NDC's) in de betreffende landen. Dit zijn toezeggingen die landen doen om het klimaat te beschermen en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Pyrum

Pyrum Innovations AG is een belangrijke partner bij de ontwikkeling van het Schwalbe recyclingsysteem en de Green Marathon. In samenwerking met het bedrijf en de Technische Universiteit Keulen voerde Schwalbe in 2019 de eerste succesvolle laboratoriumexperimenten uit, waarbij gebruikte fietsbanden in de drie materiaalfracties rubbergranulaat, staal en textielvezels werden gescheiden. Het rubbergranulaat werd vervolgens door Pyrum in het gepatenteerde Pyrum thermolyseproces verder afgebroken. Tijdens dit proces wordt warmte toegepast op het rubbergranulaat in een zuurstofvrije omgeving, dat vervolgens wordt omgezet in de waardevolle secundaire grondstoffen pyrolysecoke, ook bekend als teruggewonnen carbon black of rCB, pyrolyseolie en pyrolysegas.

Om het pyrolyseproces voor het Schwalbe Recyclingsysteem succesvol te kunnen toepassen, werd ervoor gezorgd dat de rCB uit het gebruikte bandenrubbergranulaat aan dezelfde kwaliteits- en prestatie-eisen voldoet als Schwalbe eerder aan de industriële cokes of nieuw geproduceerde carbon black stelde.

EPEA

Sinds 2013 werken we nauw samen met het onderzoeksinstituut EPEA in Hamburg om het cradle-to-cradle-principe bij Schwalbe te implementeren en onze producten en processen stapsgewijs milieuvriendelijk en circulair te maken.
Een ander aspect van deze samenwerking is dat we voortdurend onderzoek doen naar de ontwikkeling van moderne, toekomstbestendige materialen en recyclingmogelijkheden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de materiaalscreening, waarbij we samen met EPEA alle stoffen in onze producten aan een nauwkeurige analyse onderwerpen. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld meer dan 98% van alle schadelijke stoffen in onze Green Marathon kunnen elimineren.

Universiteiten

De Technische Universiteit Keulen is lid van de onderzoeksgemeenschap die Schwalbe en Pyrum hebben opgericht om het Schwalbe Recycling Systeem te ontwikkelen. De exacte grondstoffen- en emissiebesparing tijdens het bandenrecyclingproces wordt momenteel in een wetenschappelijke studie binnen de onderzoeksgroep onderzocht. Om nog meer mensen uit het hoger onderwijs aan te moedigen om bij Schwalbe te komen werken, hebben we een contactpersoon aangesteld voor de werving van stagiaires aan universiteiten. Ook bij de opleiding en begeleiding van onze leerlingen werken we nauw samen met de Kamer van Koophandel en Industrie in Keulen.

Tabel van fietsmobiliteits-

projecten Organisaties waar we bij betrokken zijn


 • Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
 • Bikebrainpool
 • Cycling Industries Europe
 • Confederation of the European Bicycle Industry
 • European Tire and Rim Technical Organisation
 • Innovation hub Bergisches Rheinland
 • Unternehmen FahrRad
 • Shift Cycling Culture
 • VeloLab
 • Verbund Service und Fahrrad g. e. V.
 • vivavelo Kongress
 • World Federation of the Sporting Goods Industry
 • Zweirad Industrie Verband

Fietsmobiliteit ter bescherming van het klimaat


In het verslagjaar ondersteunde Schwalbe twee campagnes van OVAG en ADFC. Daarnaast werken wij samen met een aantal initiatieven, organisaties, NGO's, universiteiten en verenigingen, omdat wij het uiterst belangrijk vinden om het dynamische proces voor meer fietsmobiliteit zowel op politiek niveau als in de maatschappij als geheel te ondersteunen en te engageren. Schwalbe is actief lid van verschillende industrie- en brancheverenigingen en de drijvende kracht achter talrijke branche-initiatieven en fietscultuurprojecten.

Il link è stato copiato con successo
Gebruik het ovunque tu voglia.