WAT WE DOEN

Bij Schwalbe is duurzaamheid het uitgangspunt.

We nemen verantwoordelijkheid voor zowel de ecologische als de sociale en economische aspecten van onze activiteiten. Wij zetten ons in voor milieuvriendelijke, maatschappelijk verantwoorde fietsmobiliteit.

Verschillende onderwerpen die vallen onder onze toewijding aan CSR.


Een van onze doelstellingen is om in 2025 volledig zonder fossiele brandstoffen te werken. Daarnaast willen we het concept van de circulaire economie invoeren, waarbij alle materialen aan het einde van hun levenscyclus opnieuw gebruikt kunnen worden. Met het Schwalbe Recyclingsysteem en de nieuwe Green Marathon zijn we al een grote stap dichter bij de implementatie van een circulaire economie.
Bij Schwalbe vinden we het erg belangrijk om de ecologische en sociale normen in onze hele productieketen te handhaven. Wij zetten ons echter ook in voor een aantal sociale projecten in onze regio: Schwalbe sponsort verschillende onderwijs-, cultuur- en sportinrichtingen en stimuleert bij onze medewerkers een werkcultuur die gekenmerkt wordt door respect en waardering.

Ambitieuze klimaatdoelen


Vanaf 2025 willen we volledig zonder fossiele brandstoffen werken. Op ons hoofdkantoor in Reichshof hebben we al 50% van dit doel bereikt. We zijn ook van plan om onze scope 1 & 2 emissies in 2030 met minstens 55 procent te verminderen ten opzichte van 2018. De uitstoot van broeikasgassen die voornamelijk wordt gegenereerd door de productie en het transport van onze producten zal ook worden verminderd. In het verslagjaar 2022 hebben we 39% van onze scope 1- en scope 2-emissies verminderd ten opzichte van het basisjaar 2018.

Bovendien hebben we ons in het verslagjaar 2022 aangesloten bij het Science Based Targets initiatief (SBTi) en streven we ernaar om onze bedrijfsrelevante scope 1, 2 en 3 emissies in 2040 tot netto nul te reduceren ten opzichte van het basisjaar 2018.

Lancering van het Schwalbe recyclingsysteem


Voor het eerst is het in de fietsindustrie mogelijk om gebruikte banden van alle merken volledig en zonder afval te recyclen. Met het Schwalbe Recyclingsysteem streven we naar het behoud van de grondstoffen in gebruikte banden en naar een echte circulaire economie.

Tot nu toe werden gebruikte fietsbanden verbrand. Daarbij werden waardevolle grondstoffen vernietigd en kwam schadelijke CO2 in de atmosfeer terecht. Dankzij het proces kunnen er nu nieuwe banden worden gemaakt van gebruikte banden, wat resulteert in een CO2-besparing van ongeveer 80 procent.

Wij denken in circulariteit


Onze inspiratiebron is een gesloten circulaire economie volgens het cradle-to-cradle principe (C2C). In deze benadering worden producten en processen vanaf het begin zo ontworpen dat alle materialen na gebruik kunnen worden gerecycled. Deze circulatie betekent dat er geen afval wordt geproduceerd.

Bovendien zijn gerecyclede materialen met onze recyclingoplossingen veel energiezuiniger dan de productie van nieuwe materialen voor fietsbanden en binnenbanden. Als we de circulaire economie systematisch doorvoeren, besparen we fossiele grondstoffen en verlagen we onze ecologische voetafdruk aanzienlijk.

De Green Marathon - Schwalbe's milieuvriendelijkste band


De Green Marathon is 's werelds eerste circulaire band, die volledig bestaat uit teruggewonnen roet uit het Schwalbe Recycling Systeem. Hij bestaat voor 100 procent uit Fair Rubber en bevat geen synthetisch rubber.

Met de Green Marathon zetten we een nieuwe maatstaf voor milieuvriendelijke producten zonder concessies te doen aan prestatie en kwaliteit. Bij de Green Marathon gebruiken we alle geschikte milieuvriendelijke grondstoffen die op dit moment beschikbaar zijn, waaronder 70% gerecyclede en hernieuwbare materialen (tegenover 27% bij de huidige Marathon).

Kansen en diversiteit


Wij creëren een werkcultuur die gekenmerkt wordt door respect en waardering, bevorderen gelijkheid en betalen eerlijke lonen. Ons wereldwijde werk zorgt ervoor dat culturele diversiteit en internationale netwerken bij Schwalbe stevig verankerd zijn. Bovendien maken veel medewerkers al lange tijd deel uit van onze bedrijfsgeschiedenis - dit eren wij met verschillende financiële incentives en loyaliteitspremies.

Om onze medewerkers te stimuleren hun vaardigheden verder te ontwikkelen, richten we in 2021 onze digitale unit op en plannen we de oprichting van een Schwalbe campus voor opleidingen. Op verzoek dragen wij geheel of gedeeltelijk bij aan verdere opleidingskosten.

Met de fiets naar het werk

Met de fiets naar het werk? Dat willen wij stimuleren! Schwalbe stimuleert zijn medewerkers om met de fiets naar het werk te gaan.

Gedragscode voor leveranciers


Natuurlijk kunnen we niet alle problemen alleen oplossen. Maar het is onze verantwoordelijkheid om te helpen bij het vormgeven van verandering, zoals de voorbeelden in dit rapport laten zien. We streven deze verantwoordelijkheid na in de hele waardeketen en streven ernaar vertrouwen te creëren en veerkrachtige partnerschappen op te bouwen. We werken aan een transparante en traceerbare toeleveringsketen om alle belanghebbenden te beschermen en te voldoen aan onze hoge normen. Onze langdurige zakelijke relaties met onze partners en onze gedragscode bieden ons een richtinggevend kader.
LEES MEERSamenwerking met de Fair Rubber Association


Samen met de Fair Rubber Association bevorderen we de eerlijke handel in natuurrubber en ondersteunen we actief de verbetering van de leef- en werkomstandigheden van rubbertappers. We zijn momenteel van plan om het percentage Fair Rubber in onze producten te verhogen en het aantal bandenmodellen dat kan worden geproduceerd met fairtrade natuurrubber te verzesvoudigen.Overschakelen van luchtvracht naar zeevracht


Vanaf 2018 zijn we voor bijna 100% overgestapt van luchtvracht naar zeevracht. Dit heeft ertoe geleid dat we onze luchtvrachttonnage in het verslagjaar 2022 met ongeveer 96% hebben kunnen verminderen ten opzichte van 2018, waardoor de uitstoot is afgenomen van 8.960 tot 176 ton CO2e.

Onze maatschappelijke betrokkenheid


We zijn betrokken bij verschillende gebieden om de natuur te beschermen, kinderen en jongeren te promoten en sport en cultuur te ondersteunen.Chancenwerk

Wij vinden het belangrijk om leerlingen uit onze regio te helpen leren en zelfvertrouwen op te bouwen door middel van Chancenwerk.


World Bicycle Relief

Schwalbe heeft zich in 2014 aangesloten bij de internationale hulporganisatie World Bicycle Relief. Deze organisatie zorgt in 21 landen voor robuuste fietsen die ter plaatse gemonteerd kunnen worden. Door mensen op het platteland mobieler te maken, vergroot het initiatief hun bewegingsvrijheid en daarmee ook hun mogelijkheden op het gebied van inkomen, gezondheid en onderwijs.


Kinderen voor een betere wereld e.V. & en Kinderadviesraad

Het doel van Kinderen voor een betere wereld e.V. is het actief bestrijden van armoede onder kinderen in Duitsland. Voor het eerst beslist de kinderadviesraad van Schwalbe medewerkers welke kinderhulpprojecten gesteund moeten worden.


Hulp voor orang-oetans

Schwalbe ondersteunt al twaalf jaar de Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS) in Indonesië. De BOS redt dakloze of verweesde orang-oetans en zet zich in voor het behoud van hun natuurlijke leefomgeving.


Sport en cultuur

Schwalbe support lokale sportclubs en initatieven, zo sponsort schwalbe benelux een aantal bekende mtb parcoursen rondom Hoofddorp en ondersteunt Schwalbe meerdere lokalen wielerverenigingen zoals RTV de bollenstreek, MBC de noordbikers hiernaast worden meerdere vrijwilligers initiatieven die zich inzetten voor het onderhoud van trails in NL financieel ondersteund.


Schauspielhaus Bergneustadt

Schwalbe ondersteunt ook de lokale kunstscène. Het gesponsorde Schauspielhaus Bergneustadt is een van de bekendste en meest gerenommeerde theaters in de regio en biedt een breed scala aan entertainment voor alle leeftijden..


Il link è stato copiato con successo
Gebruik het ovunque tu voglia.