Welke bescherming is er tegen lekrijden?

De beste en belangrijkste bescherming tegen lekrijden is een hoogwaardige band met een goede anti-leklaag.

Let op de juiste bandenspanning. Bij een te lage bandenspanning is het risico op lek rijden beduidend groter. Test en corrigeer de bandenspanning minstens éénmaal per maand met een manometer.

Bandencontrole: het is zinvol om uw banden regelmatig op ingereden deeltjes te controleren en deze te verwijderen. Vervang versleten banden tijdig.

Aan de beste anti-leklaag van een band heb je niets als de „inwendige veiligheid“ niet gewaarborgd is. Let ook bij een fietsbinnenband op betrouwbare kwaliteit. Belangrijk daarbij is ook het velglint. Het beschermt de binnenband tegen
beschadigingen veroorzaakt door spaaknippels, metaalbramen en eventuele andere scherpe delen van de velg. Alle spaakgaten moeten geheel en goed door een geschikt velglint afgedekt zijn.

Anti-lekstrip wordt bij de montage tussen de buiten- en de binnenband ingelegd. Deze strip beschermt weliswaar tegen doorsteken maar helemaal probleemloos is dit niet. De anti-lekstrip bevindt zich tussen de buiten- en de binnenband en kan daar door wrijving defecten veroorzaken. Daarom adviseren wij geen losse antilekstrip te gebruiken. Het is beter als de bescherming in de band geïntegreerd is.

In bepaalde gevallen kan het gebruik van een vloeibare lekbescherming zinvol zijn.

Ook latex binnenbanden worden graag ingezet als anti-lekmiddel. In het hoofdstuk „binnenband“ leest u meer over de voor- en nadelen hiervan.

Wat is de meest betrouwbare fietsband?

De meest betrouwbare fietsband met de meest diverse inzetdoeleinden is onze „onplatbare“ band Marathon Plus. De SmartGuard laag uit hoog elastisch speciaal caoutchouc is ca. 5 mm dik. Het doorslaggevende voordeel van deze techniek komt het best naar voren bij reeds ingereden voorwerpen die tijdens het doorrijden door vrijwel iedere anti-leklaag heen dringen. Hier buit de SmartGuard het voordeel van zijn dikte uit. Een ingereden punaise bijvoorbeeld blijft in het rubber „hangen“ zonder enige schade aan te richten.

Dit eenvoudige principe is ook in de high-tech lekbeschermingslaag aramide of vectran werkzaam. Deze anti-leklagen hebben echter nog een ander voordeel. Ze kunnen ook heel lichte banden een bijzonder hoog niveau aan lekbescherming geven. De vezels zelf zijn insnijdingsresistent. Voor onze V-Guard wordt middels een gepatenteerd weefproces een zeer fijnmazig weefsel geproduceerd.


Beide technologieën zijn gepatenteerd.

 

Helemaal uitsluiten kan men een lekke band nooit. Maar tegen de typische veroorzakers van een lekke band zoals bv. glasscherven of scherpe steentjes bent u in ieder geval het best beschermd met de Marathon Plus.

Waar moet je bij een vloeibare lekbescherming op letten?

In basis zijn er twee verschillende soorten vloeibare lekbescherming teonderscheiden. De ene vloeistof werkt puur mechanisch. De vloeistof bevat kleine vezels of deeltjes die het gaatje dichten. Voordeel: deze vloeistoffen zijn vrijwel onbegrensd in de binnenband werkzaam. Nadeel: het gaatje is niet daadwerkelijk gerepareerd maar alleen afgedekt en kan dus ook weer opengaan, bijvoorbeeld als de band wordt opgepompt. De andere vloeistof vindt zijn basis in latex. De latexmelk stolt in het gaatje en repareert zo duurzaam het lek. Helaas zijn deze vloeistoffen slechts gedurende een beperkte tijd in de binnenband werkzaam voordat ze uitharden.

Onze Doc Blue is op latex gebaseerd en is ca. 2-7 maanden of ca. 2.000 km als preventief middel in de binnenband werkzaam. Toegevoegde deeltjes in de vloeistof zorgen ervoor dat ook een groter lek snel gedicht wordt. Deze deeltjes in de vloeistof zijn ook de reden dat het ventielinzetstuk voor het vullen verwijderd moet worden. Vloeistoffen die men, ook zonder het ventielinzetstuk te verwijderen kan vullen, zijn in de regel extreem dun en kunnen daarom alleen zeer kleine gaatjes afdichten.

Voor alle vloeibare lekbescherming geldt: de vloeistof kan het gaatje alleen afdichten als het wiel roteert. Deze werkwijze is niet altijd eenvoudig. Een goede, betrouwbare band is voor de meeste mensen een betere en eenvoudigere oplossing.

Wij adviseren het gebruik van Doc Blue hoofdzakelijk voor tubeless systemen en tubes. Hier is het een zeer effectief hulpmiddel omdat deze bandentypen anders helemaal niet of heel moeilijk te repareren zijn. Daarnaast is Doc Blue geschikt om bijzonder lichte banden, voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld gedurende een wedstrijd, lekbestendig te maken. Zinvol is Doc Blue ook als extra bescherming bij een tour in een doornrijk gebied.

Als lekbescherming onderweg kan men met Doc Blue kleine gaatjes repareren zonder de buiten- en de binnenband te demonteren. Voor grotere schade zoals insnijdingen of een klapband is deze latexmelk niet geschikt.

Doc Blue – vloeibare lekbescherming.