Gebruik de tirebooster juist.

Gebruikshandleiding & veiligheidsinformatie
De TIRE BOOSTER helpt je bij tubeless montage. Alles wat je nodig hebt is de juiste tubeless equipment en een hoge druk fi etspomp met een adapter voor Frans ventiel.

Handleiding:
1 Reinig de band en de velg voordat je met de montage begint. 2 Monteer de band op de velg zoals gebruikelijk. Voor het oppompen beide bandhielen insmeren met montagevloeistof. Het ventiel moet zich tijdens het oppompen tussen de beide hielen bevinden.  3 Draai het luchtventiel van de TIRE BOOSTER dicht. 4 Plaats de kop van de pomp van de TIRE BOOSTER op het fi etsventiel. Met de adapter kun je de luchtstroom in de band versterken. Hiervoor het ventielinzetstuk verwijderen, de adapter op de kop van de pomp schroeven en deze samen op het fi etsventiel draaien. 5 Pomp de TIRE BOOSTER op met je fi etspomp (max. 11 Bar/ 160 PSI). 6 Open het luchtventiel. De band schuift hoorbaar over de velg in positie. 7 Controleer of de band op de juiste positie in de velgrand zit. Als het nodig is bij te pompen dan kan dit gedaan worden via de TIRE BOOSTER (het luchtventiel moet hiervoor open staan). 8 Verwijder de kop van de pomp. Doe indien gewenst lekbeschermingsvloeistof in de band (bijvoorbeeld Doc Blue Professional) en pomp de band opnieuw op.

 

 

  • Overschrijdt niet de maximale luchtdruk van de band en de velg.
  • Overschrijdt niet de maximale luchtdruk van de TIRE BOOSTER: 11 Bar/160 PSI.
  • Vul de fl es nooit met een compressor.
  • Gebruik geen defecte fl es, band of velg.
  • Laat de luchtdruk niet ontsnappen in de buurt van ogen of gezicht.
  • Voor het openen van het luchtventiel: controleer of de kop van de pomp correct op het fi etsventiel is geplaatst.
  • Bescherm de fl es tegen direct zonlicht. Vermijdt temperaturen van onder -15°C en boven +50°C.
  • Bewaar de TIRE BOOSTER alleen met een geopend luchtventiel.