Borneo Orang-Utan
Survival Foundation

ORANG OETANS komen alleen nog voor op Borneo en Sumatra, twee van de zes hoofdeilanden van Indonesië. Hun voortbestaan is bedreigd, want hun natuurlijke habitat loopt door excessieve bedreiging van het regenwoud waaronder ontbossing gevaar. De BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL FOUNDATION (BOS) redt thuisloze of verweesde orang oetans.

Ze worden in speciale kampen verzorgd om ze later weer in de wildernis terug te kunnen zetten. Om dit mogelijk te maken moet het REGENWOUD VOORTDUREND BESCHERMD worden. Daarom werft BOS geschikte stukken regenwoud als thuis voor wilde dieren en mensen en bevordert het duurzaam natuurlijk gebruik van het bos door de bevolking.

  • rehabilitatiekampen voor bijna 800 verjaagde en verweesde orang oetans. Voorbereiding voor terugkeer naar de wildernis.
  • rond 2.000 orang oetans zijn sinds 1991 gered.
  • sinds 2001 is ca. 20 km² land verworven en weer tot een geschikte leefomgeving van de orang oetans gemaakt.
  • in 2010 werd 864,5 km² natuurbos verworven (Ecosystem Restoration Concession), speciaal voor het weer uitzetten van de orang oetans.

SCHWALBE heeft zijn fabriek in Indonesië en ondersteunt de GEPASSIONEERDE BETROKKENHEID van BOS.

Als u de projecten ook wilt ondersteunen vindt u meer informatie op de website van de BOS.

blog, direct uit Indonesië:

www.orangutan.or.id

De website van de Duitse BOS:

www.bos-deutschland.de