Bescherming van vertrouwelijke gegevens

Privacyverklaring

I. Naam en adres van de verantwoordelijke 

De verantwoordelijke in de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere landelijke wetten voor de bescherming van persoonlijke gegevens van de lidstaten en overige voorschriften inzake gegevensbescherming is:

Ralf Bohle GmbH

Otto-Hahn-Str. 1

51580 Reichshof

Duitsland

Tel.: +49 (22 65) 10 90

E-Mail: info@schwalbe.com

Website: https://www.schwalbe.com

II. Naam en adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming 

De toezichthouder voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is: 

Christoph Larsen

DS Datenschutz Christoph Larsen

Nordring 35

51647 Gummersbach

Duitsland

Tel.: +49 (22 61) 56 09 20

E-Mail: datenschutz@schwalbe.com

III. Algemene informatie over gegevensverwerking 

1. Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens 

Wij verwerken persoonlijke gegevens van onze gebruikers in principe alleen wanneer dit nodig is om een goed functionerende website en onze inhoud en diensten aan te bieden. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt in principe alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarbij het verkrijgen van voorafgaande toestemming om praktische redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan. 

2. juridische grondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens

In zoverre wij toestemming van de betrokkene hebben gekregen voor de verwerking van persoonlijke gegevens, geldt artikel 6, lid 1, sub a) van de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) als juridische grondslag. 

Bij het verwerken van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkene partij is, geldt artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG als juridische grondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. 

Indien de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, geldt artikel 6, lid 1, sub c) van de AVG als juridische grondslag.

In situaties waarbij de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon, geldt artikel 6, lid 1, sub d) van de AVG als juridische grondslag. 

Als verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te vrijwaren en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan geldt artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG als juridische grondslag voor de verwerking.

3. Wissen van gegevens en bewaartermijn 

De persoonlijke gegevens van de betreffende persoon worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag van deze gegevens wegvalt. De gegevens kunnen ook worden opgeslagen als dit door de Europese of nationale wetgever verplicht is gesteld in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Gegevens worden eveneens geblokkeerd of gewist, wanneer één van de in de genoemde richtlijnen verplichte bewaartermijnen afloopt, behalve wanneer er noodzaak bestaat voor verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst. 

IV. Beschikbaar stellen van de website en het aanmaken van logbestanden 

1.  Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking 

Iedere keer dat onze internetpagina wordt geopend, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem waarmee de pagina wordt geopend. 

De volgende gegevens worden hierbij verzameld: 

 • Het IP-adres van de gebruiker (de laatste drie cijfers worden daarbij verwijderd) 
 • Datum en tijdstip waarop de pagina is geopend 
 • Websites waarvandaan het systeem van de gebruiker op onze internetpagina terechtkomt 
 • Websites die door het systeem van de gebruiker worden geopend via onze website 
 • Geopende pagina's 
 • Hoeveelheid data 

2. Juridische grondslag voor de verwerking van gegevens

Juridische grondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en de logbestanden is artikel 6 lid 1 sub f) van de AVG. 

3. Doel van de gegevensverwerking 

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen aanbieden. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. 

Gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de goede werking van de website te kunnen garanderen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens voor het optimaliseren van de website en voor de veiligheid van onze IT-systemen. Onze gerechtvaardigde belangen in de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f) van de AVG vallen eveneens binnen deze doelstellingen. 

In deze context worden gegevens niet gebruikt voor marketingdoeleinden. 

4. Bewaartermijn 

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website is dit wanneer de betreffende sessie is beëindigd. 

In het geval van gegevensopslag in logbestanden is dit uiterlijk na één dag. Het is mogelijk dat gegevens langer worden opgeslagen. In dat geval wordt het IP-adres van de gebruiker gewist of geanonimiseerd, zodat de gegevens niet kunnen worden toegewezen aan de client waarmee de pagina is geopend. 

5. Mogelijkheid voor bezwaar en verwijdering 

Het verzamelen van gegevens ten behoeve van het aanbieden van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Daarom heeft de gebruiker hiervoor geen mogelijkheid tot bezwaar. 

V. Gebruik van cookies 

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer de gebruiker een website opent, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een specifieke karaktersequentie, waarmee de browser ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt geopend. 

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Voor sommige elementen van onze internetpagina is het nodig dat de browser die de webpagina opent ook na doorklikken naar een andere pagina kan worden geïdentificeerd. 

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven: 

 • Taalinstellingen 
 • Geopende pagina's 

Voor onze website gebruiken wij daarnaast ook cookies waarmee wij het surfgedrag van de gebruiker kunnen analyseren. 

Hiermee kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven: 

 • Ingevoerde zoektermen 
 • Frequentie van het openen van pagina's 
 • Gebruik van website-functies 

De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruiker worden door middel van technische maatregelen gepseudonimiseerd. Daardoor kunnen de gegevens niet meer worden toegewezen aan de betreffende gebruiker. De gegevens worden niet samen met overige persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. 

Bij het openen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies ten behoeve van analyse en wordt toestemming verkregen voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonlijke gegevens. In deze context wordt de gebruiker ook gewezen op de privacyverklaring. 

U kunt uw browser zo instellen, dat u wordt geïnformeerd wanneer cookies worden geplaatst en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten of het automatisch verwijderen van cookies wanneer u de browser sluit activeren. Wanneer u cookies deactiveert, is de functionaliteit van deze website mogelijk beperkt. 

Cookie Einstellungen ändern

b) Juridische grondslag voor de verwerking van gegevens

De juridische grondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens en het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 lid 1 sub f) van de AVG. 

De juridische grondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies ten behoeve van analyse is, indien de gebruiker daarvoor zijn/haar toestemming heeft gegeven, artikel 6 lid 1 sub a) van de AVG. 

c) Doel van de gegevensverwerking 

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van de website voor de gebruiker te vereenvoudigen. Enkele functies van onze internetpagina kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw browser ook na het openen van andere pagina's weer wordt herkend. 

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen: 

 • Overname van de taalinstellingen 
 • Onthouden van zoektermen 

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen. 

Het gebruik van analysecookies heeft tot doel de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Aan de hand van de analysecookies kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren. 

Onze gerechtvaardigde belangen in de verwerking van persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f) van de AVG vallen ook binnen deze doelstellingen. 

e) Bewaartermijn, mogelijkheid voor bezwaar en verwijdering 

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze computer naar onze pagina doorgestuurd. Daardoor heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Eerder opgeslagen cookies kunnen op ieder moment worden gewist. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Wanneer cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kan het gebeuren dat niet alle functies van de website volledig te gebruiken zijn. 

De overdracht van Flash-cookies wordt niet via de instellingen van de browser, maar door een wijziging in de instellingen van de Flash Player ingeperkt. 

VI. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking 

Op onze internetpagina kunt u zich kosteloos abonneren op onze nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, ontvangen wij de gegevens die u op het scherm invoert. 

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres 

Daarnaast worden bij uw aanmelding de volgende gegevens verzameld: 

 • IP-adres van de browser waarmee onze pagina is geopend 
 • Datum en tijdstip van de aanmelding 

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de aanmelding uw toestemming gevraagd en wordt u geïnformeerd over deze privacyverklaring.

In het kader van de verwerking van uw gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief. 

2. Juridische grondslag voor de verwerking van gegevens 

De juridische grondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is, indien de gebruiker daarvoor zijn/haar toestemming heeft gegeven, artikel 6 lid 1 sub a) van de AVG. 

3. Doel van de gegevensverwerking 

Het registreren van het e-mailadres van de gebruiker is bedoeld voor het verzenden van de nieuwsbrief. 

Het verzamelen van overige persoonlijke gegevens in het kader van de aanmelding voor de nieuwsbrief is bedoeld om misbruik van de dienst of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen. 

4. Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom zolang opgeslagen, als het abonnement op de nieuwsbrief actief is. 

5. Mogelijkheid voor bezwaar en verwijdering 

De betreffende gebruiker kan het abonnement op de nieuwsbrief op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat hiervoor een link. 

VII. Contactformulier en contact via e-mail 

1.  Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking 

Op onze internetpagina is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt om elektronisch contact op te nemen. Wanneer de gebruiker gebruikmaakt van deze mogelijkheid, worden de op de pagina ingevoerde gegevens aan ons doorgestuurd en door ons opgeslagen. Deze gegevens zijn: 

 • Thema
 • Land
 • E-Mail
 • Bericht
 •  Aanspreektitel (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld) 
 •   Voornaam (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld) 
 •   Achternaam (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld) 
 •   Adres (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld) 
 •   Postcode (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld) 
 • Woonplaats (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld) 
 • Telefoonnummer (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld) 
 • Bandmodel (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld) 
 • Kilometerstand (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld) 
 • Tube (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld) 
 • Producten (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld) 
 • Aankoopdatum (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld) 
 • Gekocht bij (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld) 
 • Aankoopbon aanwezig (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld) 
 • Uploaden foto (alleen bij het thema: Klantenservice; geen verplicht veld; max. 3 foto's) 

 

Op het moment van het versturen van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen: 

 • Het IP-adres van de gebruiker 
 • Datum en tijdstip van de aanmelding 

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de verzending van uw bericht uw toestemming gevraagd en wordt u geïnformeerd over deze privacyverklaring. 

In plaats van via het contactformulier kan ook via het vermelde e-mailadres contact worden opgenomen. In dit geval worden de in de e-mail verstrekte persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. 

In dit kader worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de conversatie. 

2. Juridische grondslag voor de verwerking van gegevens 

De juridische grondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens is, indien de gebruiker daarvoor zijn/haar toestemming heeft gegeven, artikel 6 lid 1 sub a) van de AVG. 

Juridische grondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader een verstuurde e-mail worden overgedragen is artikel 6 lid 1 sub f) van de AVG. Wanneer het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is daarnaast ook artikel 6 lid 1 sub b) van de AVG juridische grondslag voor de verwerking van gegevens. 

3. Doel van de gegevensverwerking 

De verwerking van persoonlijke gegevens die in het webformulier zijn ingevoerd zijn alleen bedoeld om contact op te nemen. Wanneer via e-mail contact wordt opgenomen, is er ook sprake van het benodigde gerechtvaardigde belang in de verwerking van de gegevens. 

De overige persoonlijke gegevens die tijdens het versturen van de e-mail worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. 

4. Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonlijke gegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier of die per e-mail worden verstuurd is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker is afgesloten. De conversatie wordt als afgesloten beschouwd wanneer uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de betreffende kwestie is opgehelderd. 

De tijdens het versturen van de e-mail extra verzamelde persoonlijke gegevens worden uiterlijk na een termijn van één dag gewist. 

5. Mogelijkheid voor bezwaar en verwijdering 

De gebruiker heeft op ieder moment de mogelijkheid om zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonlijke gegevens. In deze gevallen kan de conversatie niet worden voortgezet. 

Alle persoonlijke gegevens die in het kader van het contact zijn opgeslagen worden in deze situatie eveneens gewist. 

VIII. Webanalyse door Google Analytics 

Wanneer u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke serviceprovider in de EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). 

Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van anonimisering van IP-adressen op deze website wordt uw IP-adres echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn in de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar afgekort. Wij willen u erop wijzen, dat Google Analytics op onze website is uitgebreid met IP-anonimisering, om de anonieme vastlegging van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de bescherming van persoonlijke gegevens vindt u via 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html

https://www.google.com/analytics/terms/de.html

https://policies.google.com/?hl=de

https://policies.google.com/?hl=de.

1. Doelen van de verwerking 

In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over activiteiten op de website op te stellen en om de eigenaar van de website andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. 

2. Juridische grondslag 

De juridische grondslag voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 regel 1 sub a) van de AVG. 

3. Ontvanger /categorieën van ontvangers 

De ontvanger van de verzamelde gegevens is Google, die hierbij gegevensverwerker is. Hiervoor hebben wij met Google een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten. Google LLC, gevestigd in Californië, VS, en eventuele Amerikaanse autoriteiten hebben toegang tot de bij Google opgeslagen gegevens. 

4. Overdracht naar derde landen 

Overdracht van gegevens in de VS kan niet worden uitgesloten. 

5. Bewaartermijn voor gegevens 

De door ons verzonden en met cookies, gebruikersidentificaties (bijv. user-ID) of advertentie-ID's gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken worden automatisch eenmaal per maand gewist. 

6. Rechten van de betrokkene 

U kunt uw toestemming op ieder moment met effect voor de toekomst intrekken door uw browsersoftware zó in te stellen, dat de opslag van cookies wordt voorkomen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. 

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie over uw gebruik van de website worden gegenereerd (waaronder uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserinvoegtoepassing https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te downloaden en te installeren. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst bij uw bezoek aan deze website worden verzameld. Om het verzamelen van gegevens door Universal Analytics voor verschillende apparaten te voorkomen, dient u de opt-out voor alle gebruikte systemen uit te voeren. 

IX. Google Tag Manager 

Op deze website wordt gebruikgemaakt van de Google Tag Manager. De Google Tag Manager is een oplossing van Google Inc., waarmee bedrijven website-tags kunnen beheren via een interface. Google Tag Manager is een domein zonder cookies, waar geen persoonlijke gegevens worden verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Hierop willen wij u afzonderlijk wijzen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer een gebruiker heeft gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, blijft deze voor alle tracking-tags aanwezig die met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. 

 

X. Facebook

Wij koppelen op onze website door naar Facebook via een normale link, die achter een afbeelding zit. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook via https://de-de.facebook.com/policy.php.

XI. Instagram

Wij koppelen op onze website door naar Instagram via een normale link, die achter een afbeelding zit. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram via https://help.instagram.com/519522125107875.

XII. YouTube

Wij koppelen op onze website door naar YouTube via een normale link, die achter een afbeelding zit. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Google via https://policies.google.com/privacy?hl=de.

XII. Commerce Connector

Wij werken samen met de serviceprovider Commerce Connector (CCI).  

Met behulp van een widget van CCI worden bepaalde producten van Schwalbe gekoppeld aan productpagina's van bepaalde online shops. Via deze link verlaat de gebruiker de website van Schwalbe en komt op de website van de shop terecht. Deze widget bevat ook een functie voor het zoeken van verkopers in de buurt.  

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de bescherming van gegevens vindt u via https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/.

 

XIII. Rechten van de betrokken persoon 

Wanneer persoonlijke gegevens van u worden verwerkt, bent u betrokken persoon in de betekenis van de AVG en u heeft de volgende rechten jegens de verantwoordelijke: 

1. Recht op informatie 

U kunt bij de verantwoordelijke om bevestiging vragen of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt. 

Wanneer dit het geval is, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke: 

 • de doelen waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verwerkt; 
 • de soorten persoonlijke gegevens die worden verwerkt; 
 • de ontvanger of categorieën van ontvangers aan wie de betreffende persoonlijke gegevens zijn overhandigd of nog worden overhandigd; 
 • de geplande bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens of, wanneer hierover geen concrete informatie bekend is, criteria voor de vaststelling van de bewaartermijn; 
 • de aanwezigheid van recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking; 
 • de aanwezigheid van recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit; 
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer de persoonlijke gegevens niet bij de betreffende persoon zijn verzameld; 
 • de aanwezigheid van een geautomatiseerde besluitvormingsprocedure waaronder profilering overeenkomstig artikel 22 lid 1 en 4 van de AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de gebruikte logica en de omvang en beoogde uitwerking van een dergelijke verwerking voor de betreffende persoon. 

U heeft het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om op de hoogte te worden gebracht over de passende garanties in overeenstemming met artikel 46 van de AVG met betrekking tot de overdracht van deze gegevens. 

2. Recht op correctie 

U heeft jegens de verantwoordelijke recht op correctie en/of aanvulling indien de verwerkte persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de correctie onmiddellijk uit te voeren. 

3. Recht op beperking van de verwerking 

U kunt een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken onder de volgende voorwaarden: 

 • wanneer u de juistheid van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben aanvecht, gedurende een bepaalde periode die de verantwoordelijke de mogelijkheid geeft de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren; 
 • wanneer de verwerking onrechtmatig is en u het verwijderen van uw persoonlijke gegevens afwijst en in plaats daarvan verzoekt het gebruik van de persoonlijke gegevens te beperken; 
 • wanneer de verantwoordelijke de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een recht, of 
 • als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de AVG en nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw belangen. 

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een recht of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. 

Wanneer de verwerking wordt beperkt op basis van de bovengenoemde voorwaarden, dan wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven. 

4. Recht op verwijdering 

a)  Verwijderingsplicht 

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de over u opgeslagen persoonlijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen, in zoverre één van de volgende redenen van toepassing is: 

 • De over u opgeslagen persoonlijke gegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of op andere wijze zijn verwerkt. 
 • U herroept uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a) of artikel 9 lid 2 sub a) van de AVG was gebaseerd en een andere juridische grondslag voor de verwerking ontbreekt.  
 • U maakt overeenkomstig artikel 21 lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er is geen sprake van gerechtvaardigde belangen in de verwerking die hierover prioriteit hebben, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 2 van de AVG. 
 • De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben zijn onrechtmatig verwerkt. 
 • Het verwijderen van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het recht van de Europese Unie of de wetgeving van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. 
 • De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben zijn verzameld in het kader van door de informatiemaatschappij aangeboden diensten in overeenstemming met artikel 8, lid 1 van de AVG. 

b) Informatie aan derden 

Als de verantwoordelijke de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en hij/zij is volgens artikel 17, lid 1 van de AVG verplicht deze te wissen, zal hij/zij de passende maatregelen nemen, inclusief maatregelen van technische aard, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de voor gegevensverwerking verantwoordelijke personen die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat u als betrokken persoon heeft verzocht om alle koppelingen naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens te verwijderen. 

c) Uitzonderingen

Er is geen sprake van recht op verwijderen van gegevens, wanneer de verwerking noodzakelijk is 

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; 
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is opgelegd door het recht van de Europese Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak uit te voeren ten behoeve van het algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag en die is toegewezen aan de verantwoordelijke; 
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9, lid 2, sub h) en i) evenals artikel 9, lid 3 van de AVG; 
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1 van de AVG, voor zover het recht vermeld onder punt a) naar het zich laat aanzien de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig aantast, of 
 • voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten. 

5. Recht op informatie 

Als u uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke heeft uitgeoefend, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn verstrekt op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit niet mogelijk blijkt te zijn of een buitenproportionele inspanning vergt. 

U heeft het recht om door de verantwoordelijke over deze ontvangers te worden geïnformeerd. 

6. Recht op gegevensportabiliteit 

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die u aan de verantwoordelijke heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machine-leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder dat de verantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt u daarbij hindert, op voorwaarde dat 

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a) van de AVG of artikel 9, lid 2, sub a) van de AVG of op een overeenkomst krachtens artikel 6 lid 1 sub b) van de AVG en 
 • de gegevens geautomatiseerd worden verwerkt. 

Bij het uitoefenen van dit recht heeft u bovendien het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen daarbij niet worden aangetast. 

Het recht op gegevensportabiliteit geldt niet voor de verwerking van persoonlijke gegevens die noodzakelijk is om een ​​taak uit te voeren ten behoeve van het algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag en die is toegewezen aan de verantwoordelijke. 

7. Recht van bezwaar 

U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub e) of f) van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. 

De verantwoordelijke verwerkt de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben niet meer, tenzij hij/zij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten. 

Als de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt voor het verzenden van direct mail, heeft u het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke marketingactiviteiten. Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met direct mail. 

Als u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct mail, worden uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. 

In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht richtlijn 2002/58/EG - heeft u de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken. 

8. Recht op intrekking van de toestemmingsverklaring voor gegevensbeschermingsbepalingen 

U heeft te allen tijde het recht uw toestemmingsverklaring voor gegevensbeschermingsbepalingen in te trekken. Door het intrekken van de toestemming blijft de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van de intrekking onaangetast. 

9. Geautomatiseerde beslissing in afzonderlijke gevallen, inclusief profilering 

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing - inclusief profilering - die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet wanneer de beslissing  

 • vereist is voor het afsluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke, 
 • op grond van wettelijke voorschriften van de Europese Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen is toegestaan en deze wettelijke voorschriften gepaste maatregelen bevatten voor de bescherming van uw rechten en de vrijheden en voor uw gerechtvaardigde belangen, of 
 • wordt genomen met uw uitdrukkelijke toestemming. 
 • Deze beslissingen mogen echter niet zijn gebaseerd op specifieke categorieën van persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1 van AVG, tenzij artikel 9, lid 2, sub a) of g) van de AVG van toepassing is en er passende maatregelen genomen zijn om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen. 

Met betrekking tot de gevallen genoemd in (1) en (3) neemt de verantwoordelijke passende maatregelen om uw rechten en vrijheden, alsmede uw gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder in ieder geval het recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke, het recht het eigen standpunt kenbaar te maken en het recht de beslissing aan te vechten. 

10. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit 

Onverminderd enig ander recht op administratief of gerechtelijk beroep, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of de plaats van de vermeende overtreding, als u van mening bent dat het verwerken van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de AVG. 

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure overeenkomstig artikel 78 van de AVG.