Page 19

Bike 2019 - Taiwanese

19 E - R O A D 馳騁於礫石上的 Schwalbe One. 全性能輪胎,也適用於帶有馬達助力的礫 石公路車。滾動順暢的 G-One 胎塊構形,以及簡易無內胎科技,不但穿越田 野及林間小徑變得怡然自得,也適用任何道路。 *(評測結果是以無內胎進行的。) Rolling Road Grip Off-Road Grip Protection Durability MicroSkin I TL Easy* V-Guard RaceGuard DD I RaceGuard 與眾不同的 One。也能用於電動助力競賽公路車。開放式胎紋剖面,使如此 粗大的輪胎,速度仍快得驚人。配備了簡易無內胎科技,外加 V-Guard 防刺 帶,G-One Speed 是用來應付真正艱難的任務的輪胎。 *(評測結果是以無內胎進行的。) Rolling Road Grip Off-Road Grip Protection Durability MicroSkin I TL Easy* RaceGuard 道地的越野輪胎。這款 G-One 輪胎,雖然騎在公路上的感覺不錯,但它真正 的強項在於越野性能。G-One Bite 的構造使它相較於同系列的其他款式,更 適合用於越野路面。開放式胎塊設計及強壯的外側胎塊,提供充份的過彎穩 定性,並使這款 G-One 具有完美的 「咬合力」。 Rolling Road Grip Off-Road Grip Protection Durability MicroSkin I TL Easy* Evolution Line, Folding tire – HS 472 Tip Trekkingbike 3/2017: Gravel tires *(評測結果是以無內胎進行的。) ETRTO Size ! Skin Bar Psi g oz EPI Load Art.-No. 27.5 " 40-584 27.5x1.50, 650B MicroSkin, TLE, V-Guard E-25 OneStar Black Micro 3.5-5.0 50-70 450 16 127 100 kg 11600997 28 " 30-622 28x1.20, 700x30C MicroSkin, TLE, V-Guard E-25 OneStar Black Micro 3.5-5.5 50-80 330 12 127 75 kg 11600951 35-622 28x1.35, 700x35C MicroSkin, TLE, V-Guard E-25 OneStar Black Micro 3.0-5.0 45-70 450 16 127 75 kg 11601054 40-622 28x1.50, 700x38C MicroSkin, TLE, V-Guard E-25 OneStar Black Micro 3.0-5.0 45-70 480 17 127 100 kg 11600995 Performance Line, Folding tire – HS 472 27.5 " 30-584 27.5x1.20, 650B RaceGuard E-25 Dual Black Lite 3.5-5.5 50-80 320 11 67 75 kg 11600929 28 " 30-622 28x1.20, 700x30C RaceGuard E-25 Dual Black Lite 3.0-5.0 45-70 350 12 67 75 kg 11600773.01 Evolution Line, Folding tire – HS 487 27.5 " 40-584 27.5x1.50 MicroSkin, TLE E-25 OneStar Black Micro 3.0-5.0 45-70 420 15 127 100 kg 11601094 28 " 40-622 28x1.50, 700x38C MicroSkin, TLE E-25 OneStar Black Micro 3.0-5.0 45-70 460 16 127 100 kg 11601003


Bike 2019 - Taiwanese
To see the actual publication please follow the link above