Page 2

Bike 2019 - Serbian

2 SCHWALBE GUME ZA E-BICIKLOVE BEZ KOMPROMISA E-BICIKLOVE NAELEKTRISANO U BUDUĆNOST. SCHWALBE GUME ZA E-BICIKLOVE. SCHWALBEOVE GUME ZA E-BAJKOVE je naš odgovor, ako se postavlja pitanje koje Schwalbe-ove gume su najbolje za e-biciklove. Prianjanje, stabilnost, zaštita od pucanja, jačina pri ko čenju i ni zak o tpor pri ko trljanju – o vi su naši zahtevi. A baš zato i proizvodimo to što najbolje znamo: gume za biciklove i e-biciklove. Schwalbe-ove gume za e-bi ciklove znače budućn ost a ujedn o su i naša pr eporuka kada su u pi tanju o dlične gume za e-bicikl ove.


Bike 2019 - Serbian
To see the actual publication please follow the link above