Page 12

Bike 2019 - Serbian

E - B I K E T I R E S 12 PERFEKTNO VUČE, VEĆA JE SIGUR NOST U KRIVINAMA I UZBRDO KRATKA DISTANCA KOČENJA DOBRA KONTROLA, VEĆI KOMFOR, LESS ABRASION MANJI BROJ DEFEKTI BOLJI UČINAK, AKUMULATOR DUŽE TR AJE PREPORUČENO ZA BR ZE E-BICIKLOVE Postići ćete veću brzinu na putu sa e-biciklom, bez obzira da l i se radi o biciklu za gradske uslove, o trkačkom biciklu ili o E-MTB-u.Tež ina bicikla je u odnosu na redovan bicikl znatno veća, zbog motora i akumul atora. A ispražnjena guma na e-bajku nas posebno ljuti, jer je popravka u većini slučajeva skuplja. Zato smo u ovom katalogu sve gume, koje preporučujemo za Pedele c, označili kao „E-Bike Ready 25“ ili „E-Bike Ready 50“. Gume sa preporukom „E-Bike Ready 25“ su najbolji izbor za sve P edelecs biciklove do 25 km/h koji funkcionišu i pomoću pedala. Naš naj važniji kriterij kod ove preporuke jeste: Sigurnost. Za brze e-biciklove – za S-Pedelecs sa dozvolom. osiguranjem i podrškom putem pedala iznad 25 km/h – potrebna je posebna dozvola za gum e koje se upotrebljavaju. Za ove biciklove preporučujemo E-Bike gume s a ECER 75 odobrenjem, koje važi širom Evrope. Više od 70 vrsti guma imaju to odobrenje, a sve te gume su predstavljene na sledećim E-bike-st ranicama. Kada menjamo gumu na brzim E-biciklama obavezno treba obratiti pažnju na sledeće: da nova guma ima odobrenje ECE-R75 na maksimalnu nosivost (opterećenje) i maksimalnu brzinu (speed). Indeks za opterećenje i brzinu, koji stoji na svakoj gumi, određuje ove parametre u obliku jednog koda (npr. „28B“). Broj označava nosivost (npr. 28 = 100 kg), slovo označava brzinu, (npr. B = 50 km/h). NAJBOLJI GRIP VISOKA SNAGA PRI KOČENJU VEĆA STABILNOST DOBRA ZAŠTITA OD KVAROVA NIZAK OTPOR PRI KOČENJU ECE-75 ODOBRENJE DA LI VAM JE PO TREBNA SPECIJALNA GUMA ZA E-BICIKL? INDEKS ZA OPTER EĆENJE I BR ZINU 6 ČINJENICA O N AŠIM E-BIKE GUMAMA E - B I K E T I R E S M T B | R O A D | T O U R


Bike 2019 - Serbian
To see the actual publication please follow the link above