Page 2

Bike 2019 - Hungarian

2 SCHWALBE E-BIKE KÜLSŐGUMIK A KOMPROMISSZUM MENTES E-BIKE A JÖVŐ ELEKTR OMOSÍTVA. SCHWALBE E-BIKE KÜLSŐGUMIK. E-BIKE KÜLSŐGUMIK a v álaszunk a kö vetkező kérdésre: „Melyi k Schwalbe külső gumi a leg jobb v álasztás E-Bike-ra?” Tapadás, stabili tás, defekt v édelem, fékező er ő és alacsony gö rdülési ellenállás. Ez ek a m i kö vetelményeink. Ezért csi náljuk po ntosan azt, ami hez a leg jobban ér tünk: külsőgumikat k erékpárokhoz és E-B ike-okhoz. A Schwalbe E-Bike külső gumi a jö vő – és a mi ajánlásu nk, ha elektr omos bringára ter elődik a sz ó.


Bike 2019 - Hungarian
To see the actual publication please follow the link above