Page 2

Bike 2019 - Czech

2 SCHWALBE PLÁŠTĚ PRO E-B IKY E-BIKE BEZ KOMPROMISU BUDOUCNOST S ELEKTŘ INOU Schwalbe p láště pr o E-biky – t o je naše o dpověď na o tázku, které p láště jso u pr o e-bi ky n ejlepší v olbou. Záběr, stabi lita, ochrana pr oti defektu, brz dná síla a nízký v alivý o dpor. To jsou naše nár oky. A pr oto dělám e t o, co umíme n ejlépe: p láště pro kola a e-bi ky.Schwalbe p láště pr o e-bi ky jso u budo ucnost a naše do poručení, k dyž jde o ex celentní e-bi kové p láště.


Bike 2019 - Czech
To see the actual publication please follow the link above