Page 19

Bike 2019 - Chinese

19 E - R O A D 驰骋于砾石上的 Schwalbe One. 全性能轮胎,也适用于带有马达助力的砾 石公路车。滚动顺畅的 G-One 胎块构形,以及简易真空胎科技,不但穿越田 野及林间小径变得怡然自得,也适用任何道路。 *(评测结果是以真空胎进行的。) Rolling Road Grip Off-Road Grip Protection Durability MicroSkin I TL Easy* V-Guard RaceGuard DD I RaceGuard 与众不同的 One。也能用于电动助力竞赛公路车。开放式胎纹剖面,使如此 粗大的轮胎,速度仍快得惊人。配备了简易真空胎科技,外加 V-Guard 防刺 带,G-One Speed 是用来应付真正艰难的任务的轮胎。 *(评测结果是以真空胎进行的。) Rolling Road Grip Off-Road Grip Protection Durability MicroSkin I TL Easy* RaceGuard 地道的越野轮胎。这款 G-One 轮胎,虽然骑在公路上的感觉不错,但它真正 的强项在于越野性能。G-One Bite 的构造使它相较于同系列的其他款式,更 适合用于越野路面。开放式胎块设计及强壮的外侧胎块,提供充份的过弯稳 定性,并使这款 G-One 具有完美的 「咬合力」。 Rolling Road Grip Off-Road Grip Protection Durability MicroSkin I TL Easy* Evolution Line, Folding tire – HS 472 Tip Trekkingbike 3/2017: Gravel tires *(评测结果是以真空胎进行的。) ETRTO Size ! Skin Bar Psi g oz EPI Load Art.-No. 27.5 " 40-584 27.5x1.50, 650B MicroSkin, TLE, V-Guard E-25 OneStar Black Micro 3.5-5.0 50-70 450 16 127 100 kg 11600997 28 " 30-622 28x1.20, 700x30C MicroSkin, TLE, V-Guard E-25 OneStar Black Micro 3.5-5.5 50-80 330 12 127 75 kg 11600951 35-622 28x1.35, 700x35C MicroSkin, TLE, V-Guard E-25 OneStar Black Micro 3.0-5.0 45-70 450 16 127 75 kg 11601054 40-622 28x1.50, 700x38C MicroSkin, TLE, V-Guard E-25 OneStar Black Micro 3.0-5.0 45-70 480 17 127 100 kg 11600995 Performance Line, Folding tire – HS 472 27.5 " 30-584 27.5x1.20, 650B RaceGuard E-25 Dual Black Lite 3.5-5.5 50-80 320 11 67 75 kg 11600929 28 " 30-622 28x1.20, 700x30C RaceGuard E-25 Dual Black Lite 3.0-5.0 45-70 350 12 67 75 kg 11600773.01 Evolution Line, Folding tire – HS 487 27.5 " 40-584 27.5x1.50 MicroSkin, TLE E-25 OneStar Black Micro 3.0-5.0 45-70 420 15 127 100 kg 11601094 28 " 40-622 28x1.50, 700x38C MicroSkin, TLE E-25 OneStar Black Micro 3.0-5.0 45-70 460 16 127 100 kg 11601003


Bike 2019 - Chinese
To see the actual publication please follow the link above